Sponge-Jet Sponge (Media)

Det avverkande media som används i Sponge-Jet är i grunden en polyuretan elastomer i form av en porös sponge, eller svamp, med eller utan avverkande blästermedel inbakat i spongen. Valet av media är den första i en serie åtgärder som vidtas för att fininställa Sponge-Jet-metoden för ett visst blästerarbete. Val av medium ger den vida ramen, val av matning och tryck ger den trängre ramen, medans arbetsavstånd och svephastighet står för finjusteringen. Totalt finns ett trettiotal spongemedia sorter att tillgå, varav åtta av dessa är de mest frekvent använda och finns för omgående leverans. För närvarande finns följande familjer av Sponge-Jet spongemedia att tillgå via oss.


silver-sponge-spongejetSilver Sponge
Innehåller att av de hårdaste och
mest effektiva blästermedel som
finns – aluminiumoxid ( Moh 9 )
med kornstorlekar mellan 16 och
500, möjlighet till ytprofil mellan
12 och 125 µm.

 

white-sponge-spongejetVit Sponge
Skonsamt blästermedel med kulor
av kalciumkarbonat, glas, polyurea
eller plast för skonsam rengöring/
sanering, exempelvis av K-märkta
byggnader.

 

green-sponge-spongejet
Grön
 Sponge
Innehåller ett mycket skonsamt
blästermedel och är avsett för
borttagning av sot, olja och fett
från hårda underlag.

 

blue-sponge-spongejetBlå Sponge
Sponge helt utan blästermedel,
används när enbart den mikro-
sugande effekten i spongen i sig,
är tillräckligt för att uppnå önskad
effekt, ex.vis vis vid sanering av
löst sittande sot efter brand.

Se även:
· Läs spongens produkt- & säkerhesdatablad