Återvinnare

Sponge-Jet återvinnare fungerar alla på samma sätt; separerar damm, föroreningar och/eller potentiellt skadligt avfall som normalt blir till luftburet damm och uttjänt sponge från det Sponge media som kan återanvändas. Återvinnarna är, trots sin storlek, portabla men kan också monteras stationärt.

Storleken på vald återvinnare bestäms av mängden Sponge media som ska bearbetas och om återvinnaren ska drivas av tryckluft, eller elektricitet. Genom att återanvända det Sponge media som fortfarande har kvar sin avverkande kapacitet, ända upp till tjugo gånger ( åtta till tolv gånger är normalt ), minskas kostnaden med upp till 90 % för Sponge mediet, liksom kostnaden för transport, hantering, eftersanering och slutdeponering samt arbetets miljöpåverkan.

atervinnare-sponge-media-sponge-jet

Användarmanualer för Sponge-Jet återvinnare
· 35-P återvinnare
· 35-E återvinnare
· 70-E återvinnare

Produktdatablad / Allmän information
· Sponge-Jet samtliga återvinnare

Se även:
· Passande kompressorer
· Alla Sponge-Jet blästerklockor