Teknik & Process

Spongens multifunktion

Sponge blästermedel är inneslutet i polyuretansvamp och beter sig helt annorlunda än konventionell blästersand. Spongen, eller svampmediat, plattas till vid anslag och pressar därmed ut den luft som finns inneslutet i spongens håligheter och blottar det inbäddade blästermedlet som fortfarande har stöd av den multifunktionella spongen. Blästermedlet i spongen avverkar, med spongen som stöd, den ytbeläggning som ska avverkas utan att blästermedlet splittras.

Spongen återtar sedan sin vanliga form och suger därmed upp merparten av det som slagits loss från blästerobjektet, för att till sist falla ner i närheten av blästerobjektet. Spongen kan därefter lätt sugas upp, siktas, renas och återanvändas.

sponge-blastermedia-spongejet

Arbetsprocessen för Sponge-Jet

Noga utvalt blästermedel ( 1 ) inneslutet i polyuretansvamp tillförs blästerklockan ( 2 ) som driver ( 3 ) det mot blästerobjektet ( substratet ) med rätt mängd och tryck för aktuell applikation. Spongen samlas därefter upp och körs genom återvinnaren ( 4 ) som avskiljer ( 5 ) uttjänt sponge och avfall från återanvändbar svamp, varefter processen upprepas, tills dess arbetet är klart.

arbetsprocess-spongejet

Se även:
· Läs mer om alla olika typer av spongemedia här
· Se alla smarta användningsområden för sponge