Referenser för saneringsarbeten med Sponge-Jet

· Återställning av en tegelbyggnad
· Rengöring Idahos parlamentsbyggnad
· Sanering & återställning av ett tingshus JAC
· Sanering & återställning av ett tingshus
· Historisk restaurering applikationsindex
· Information om historisk restaurering
· Restaurering av 14th Century Oak Gate
· Restaurering av vit granit
· Sanering av ett traditionellt murverk