Referenser för rengöringsarbeten med Sponge-Jet

Blymönja

· Borttagning av blyfärg
· Borttagning av blybeläggningar
· Bly-baserad färgborttagning med Sponge-Jet systemet
· Miljöomsorg – Reaktioner & svar

Brandsanering
· Återställning & komplett sanering av konstruktion
· Återställning av regeringsbyggnaden i Utah

Mögelsanering
· Mögelborttagning med Sponge-Jet metoden