Referenser för blästringsarbeten med Sponge-Jet

Applikationer

Broar
· Nykonstruktion och underhåll (rostskydd)
· Blästring av svetsfogar
· Sponge-Jet ersätter konventionell blästring på Store Bælt Broen

Blymönja
· Borttagning av blymönja från brandposter
· Miljöomsorg – Reaktioner & svar

Branscher

Broar
· Konstruktion & underhåll
· Blästring av svets & fog

Fartyg & varv
· Blästring av skeppets däck – Alaska Ocean
· Blästring av barlasttankar – Artikel i Coatings Pro
· Fartygsapplikationer
· Fartyg & varv
· Förberedelser av fartygets yta
· Motorrenovering på USS Decatur
· Den nya generationen blästring med spongemedia
· Allmänt om blästring av barlasstankar
· Todd Spacific använder Sponge-Jet blästermedia
· Förbehandling av båtar & båtskrov
· Få ut mer av att gå i torrdocka

Flyg & Rymdindustrin
· Flyg- & rymdinformation
· Sanering & blästring av vittring orsakat av regn
· Blästring av Typhoon BAE
· United Kingdom – Flyg- & rymdinformation

Kraftverk
· Blästring på kraftverk

Kärnkraft
· Laktest gjord av OKG Kärnkraftverk
· Dekontaminering av betong & metall
· Byte av reaktorlock PWR David Besse
· Kostnadsanalys vid sanering gjord av DOE
· Komplett rapport av Dekontamenering med Sponge-Jet
· Radiologisk sanering
· Renovering av cross-underrör
· Borttagning av radioaktiv oxid

Militären
· Militära applikationer
· NAVSEA föredrar Sponge-Jet som lösning
· NAVSEA PPI P1/P2
· Förberedelser inför sanering av barlasttankar
· Rostskydd i kölsvin

Offshore
· Rostskydd
· Förbehandling inför rostskydd

Pappersbruk
· Applikationsexempel

Petrokemisk industri
· Applikationsexempel
· Användning inom petrokemisk industri
· Sponge-Jet metoden sparar både tid & pengar

Reningsverk
· Applikationsexempel

Varv
· Applikationsexempel

Kraftgenerering
· Applikationsexempel

Applikationsexempel & mer
· Ett rent, nyblästrat tak
· Kemiföretag väljer Sponge-Jet före kemisk färgborttagning
· Sponge-Jet minskar stopptiden för rengöring
· Ombyggnad av godisfabrik för biomedicinskt forskning
· Färgborttagning
· Sponge som ett blästermedium