Certifikat, utlåtanden & tester

Vinnare av stora Produktivitetspriset 2006

Juryns motivering
”En god kommersiell anpassning av en miljövänlig produkt med gott nytänkande och med en god påverkan på lönsamheten.”

Juryn bestod av representanter för norskt, finskt och svenskt näringsliv och universitet samt de nordiska undethållsföreningarna.

Swerea IVF har utvärderat Sponge-Jet
Ett nytt begrepp inom blästring? Vi på IVF har tittat närmare på vad ”Sponge-Jet” är och vilka fördelar metoden har och naturligtvis hur det står sig mot andra på marknaden förekommande metoder och material.

Metoden som har funnits på marknaden ca 20 år utvecklades i USA. Användningen av Sponge-Jet har stadigt ökat i takt med att flera applikationer blivit intressanta vilket lett till att metoden utvecklats och fortsatter att utvecklas.

Vi har studerat Sponge-Jet på marknaden och utvärderat den. Metoden bygger på att blästermedlet utgörs av svamp som bärare av hårda aggregat som binds in i svampen. Svampmaterialet kan styras i hårdhet liksom aggregatet kan väljas efter kraven på önskad förbehandling. Aggregaten kan bestå av allt fran hård aluminiumoxid till inga aggregat alls. Det innebar att man kan välja vilket profildjup som helst mellan 0 och 100 m.

På grova konstruktioner kan man som på traditionellt sätt få en blästrad yta. Men det är lika lätt att utflöra en partiell blästring vid en bättrings- eller ommalning genom att bara avlagsna det yttersta täckfärgskiktet och därigenom få en så nära perfekt yta som går att få. För att inte tala om kvalitetsförhöjning av så kallad ”fläckblästring”.
Bland användningsområden finns blästring av flygplan som ar känsliga för deformation. Känsligheten vid blästring av varmgalvaniserade konstruktioner före målning kan ske med betydligt högre säkerhet mot delaminering. En annan applikation är sanering av sotiga ytor efter brander där endast sotet avlägsnas utan att skada underliggande yta. En annan egenskap som Sponge-Jet medför genom sin uppbyggnad är att när svamp-partikeln träffar ytan som blästras, komprimeras svampen kraftigt så att innesluten luft pressas ut.

Detta medför att ett undertryck uppstår, som suger till sig bortarbetad färg, korrosions-produkter och metalldamm och ger därfor en i det närmaste dammfri blästring. Mer än 98% av dammet binds i svampen. Därmed uppnås större säkerhet och bättre kvalité på utfört arbete i slutna utrymmen. En annan effekt tack vare spongen är att ytorna blir i det närmaste fria från damm till skillnad mot konventionell blästring, som kräver noggrann avblåsning, för att kommande färgskikt inte skall få sämre vidhäftning. Ingen missfärgning uppträder på blästrade ytor. Ytterligare en effekt som man erhåller med Sponge-Jet är att rikoschetterna fran blästermedlet är nastan helt utan kraft efter träffen på ytan.

Man kan därmed blästra i utrymmen med omkringliggande känsliga ytor utan att skada eller påverka dessa. En blästrare kan därför arbeta iförd endast typ byxor och T-shirt utan att bli skadad, som i sin tur innebär en bättre arbetsmiljö. Den kraftlösa rikoschetten gör det möjlig att med enkel skärmväggskonstruktion vid arbeten samla upp spongen för återanvändning, eftersom ”spongen” kan återanvändas 8-10 gånger. Ekonomin för blästring med Sponge- Jet kan räknas hem inte bara materialmässigt utan ocksa mätt i tid per ytenhet jämfört med konventionell blästring. Väger man samman alla kostander blir priskillnaden negligerbar, om den över huvud taget finns.

Vid många arbeten skall man väga in de fördelar som Sponge-Jet medför, exempelvis ingen omfattande städning till följd av damm, att känslig utrustning inte behöver flyttas, stängas av eller hermetiskt täckas in. Men inte minst att resultat av arbetet kan genomföras på ett sådant sätt att kvaliten med största sannolikhet blir högre. Med Sponge-Jet får man en blästringsmetod som gör det möjligt att lösa blästringsuppdrag av många olika karaktärer och med olika krav. Miljomässigt sett på entreprenad arbeten med krav pa miljö i närområdet till arbetsplats med buller, damm, lukt och andra störningar kan Sponge-Jet vara ett starkt alternativ. – Arne Finman · Swerea IVF

Referenser & utlåtanden

Peter Närkfors, SCA Lilla Edet
”Vi testade Sponge-Jet första gången hösten 2004 genom att blästra en del av maskinstativet. Det föll så väl ut att vi tog hela stativet vid nästa stopp.”

Roger Carlsson, Vattenfall Power Consulting:
”Sponge-Jet är definitivt intressant för vattenkraften. Vi har testat att blästra med Sponge-Jet vid Stornorrfors vattenkraftverk.

Kenth Nilsson, OKG:
”Vi kom i kontakt med Sponge-Jet vid en demonstration av utrustningen. Jag trodde inte att det var sant. Vi kunde stå alldeles intill utan skyddsutrustning.”

Navsea

Naval Sea System Command (or NAVSEA) has released its latest Standard Specification for Ship and Alteration. The FY-08 publication includes Standard Item 009-32 for “Cleaning and Painting Requirements; Accomplish.” Section 3.1.3.2 of the report lists the Sponge-Jet technology as an effective alternative to other conventional abrasive technologies. Military shipyards have the option of using dry, low dust, reusable Sponge Media™ abrasives in place of other dust and rebound excessive solutions.

As published in the report, the “Sponge-Jet media and process may be used as an alternative to obtain SSPC-SP-10 or SSPC-SP-11 cleanliness.” “This is important news for government shipyards,’ stated Michael Merritt, President of Sponge-Jet, Inc, ‘now engineers have an effective solution for preparing erection weld seams, ballast tanks or other areas where abrasive blasting is prohibited or problematic; this will extend coating life and thus ship readiness, while lowering future maintenance costs.”

The report concluded, “Sponge-Jet® (as demonstrated) proved to be a low-dusting alternative that achieved adequate paint strip rates on carbon steel. Other benefits of Sponge-Jet® include the high recyclability of the media, ease of use, and the high levels of worker visibility.”

Se PDF:er
· Standards and instructions
· Navsea approves NAVY’s use of Sponge-Jet process as a preffered solution
· Process instruction for repair ballast tank
· Process instruction for repair ameron bar rust
· Process instruction for bilges

Prover laktestade på OKG

Prov & Artikelnummer
Prover laktestade på OKG

 

 

 

 

Halten i provet beräknas enligt följande:
2 gram prov kokas i 200 ml vatten. Detta spädes med 300 ml vatten.
2.5 ml tas ut för analys, detta spädes 10 ggr. Provets innehåll 6 ppb.
Således innehåller totala volymen 6*10 ppb fluorider (beakta spädningen)!

X = halt lakbar fluorid
Vattnets densitet = 1 g/ml

Alltså gäller: 60 ppb = x/((200 + 300)*1) => x=500*60E-9=30E-5 g F.

Provbiten väger 2g och har en lakbar halt av 30E-5 g F vilket innebär att halten F är 30E-5/2=1.5E-5 = 15 ppm fluorider.

Kortfattat uttryckt: halt lakbar fluorid = analysresultat * spädningsfaktor * vikten vätska / provbitens vikt

· Ladda ner PDF

Flambarhet

· Incinerability Certification
· Hot Surface Ignition Study
· Explosivity Study