Användningsområden för Sponge-Jet blästermetod

Blästring

Sponge-Jet är en torr och ”dammfri” blästermetod som kan spara stora belopp och mycket tid åt entreprenörer, kommuner och företag tack vare sina unika egenskaper och många användningsområden.

Vi har efter otaliga möten och diskussioner med innovativa, beslutsfattande personer inom alla möjliga industriella och kommunala anläggningar kunnat konstatera att de mest ekonomiska och bästa användningsområdena för blästring, sanering och rengöring med Sponge-Jet är:

· Att det är omöjligt att blästra konventionellt
· Högre intäckningskostnader för att skydda yttre miljö eller känslig utrustning invid blästerområdet
· Handverktyg – rosthackning, slipning och stålborstning används som förarbete. Rostskyddet får då ingen profil att fästa i och uppnår då endast minimal livslängd
· ”Dammfri” blästring utan profil är inte tillräckligt. Rostskyddet skall ha profil för att fästa och uppnå maximal livslängd
· Andra arbeten, ex. vis eldragning, svetsning etc måste ske samtidigt som blästringen pågår
· Höga kostnader för slutdeponering av avfallet om det finns tungmetaller eller andra miljöfarliga ämnen i det som blästras bort, eller där deponeringstekniken är kostsam
· Trånga utrymmen med krav på fullgod uppsikt över arbetsområdet
· Inspektionsytor i trånga utrymmen som därmed mycket snabbare blir åtkomliga för inspektören
· Montagesvetsning, där omkringliggande ytor och föremål kommer till skada vid konventionell blästring inför rostskydd


Sanering & Brandsanering

Sanering efter brand innebär oftast en mängd av folk, beväpnade med hinkar, moppar, trasor – och mer eller mindre läskiga kemikalier. Det sot som sitter på golv, tak, väggar och inredning, löses upp med vatten och kemikalier. Den våta metoden är långsam och kostbar, framförallt på underlag såsom betong, metall och hårt trä där sotet oftast bränt fast i ytan. Vissa brandsaneringar har varit väldigt kostbara, främst för att underlaget inte tålt vatten och/eller mekanisk bearbetning i en större utsträckning.

Genom samarbete med saneringsexpertis och vid genomförda fullskaleprov har det visat sig att spongen är ekonomisk och miljömässig att använda vid följande tillämpningar.

Klottersanering

Klotter – eller graffiti som alla klottrare kallar det är inte särskilt svårt att avlägsna. En mängd kemikalier och en högtrycksspruta brukar tillhöra den vanliga arsenalen – men vad gör man om det sitter på en värdefull och känslig fasad i ett känsligt område?

Tar man rimlig hänsyn till Miljöbalken bestämmelser om hänsyn ( SFS1998:808 – 2 kap. ) kan det till och med vara emot lagen att använda det. Sponge-Jet kan snabbt och effektivt sanera klotter utan att göra någon som helst åverkan eller skada på varken fasaden som ska klottersaneras eller byggnader i närområdet.


Rengöring

Sponge-Jet är även extremt effektivt när det kommer till rengöring av olika underlag på känsliga byggnader och konstruktioner. Ett exempel är Marion County Courthose i West Virginia, USA. Sponge-Jet valdes som enda möjliga rengöringsmetod för att rengöra delar av de utsirade kornisch-kapitaler som bär upp takfrisen runt byggnaden och entablementet, eller bjälklaget, över kolonnraden framför huvudentrén. Som syns på före-bilden så var den utsirade sandstenen kraftigt påverkad av mer än ett sekels luftföroreningar och smuts, inklusive kolrök från äldre uppvärmningssystem och den beväxning som frodats i beläggningen.

county-courthose-fore-spongejet county-courthose-efter-spongejet
Uppdraget var mycket enkelt; Gör rent – men skada inte stenen. Som man ser på efter-bilden så lyckades Sponge-Jet helt galant med uppdraget.