Välkommen till Sponge-Jet

Sponge-Jet är en torr och dammfri blästermetod som sparar stora belopp åt entreprenörer, kommuner och företag som behöver blästra, sanera eller rengöra en konstruktion eller utrustning. Med Sponge-Jet metoden kan du använda det blästermedium som är anpassat för just Ert behov oavsett om det rör sig om en rengöring efter en brand på en känslig fasad, snabb klottersanering eller en komplett blästring av en betong eller metallkonstuktion. Låt oss och våra blästerförare utföra spongeblästring arbetet ni behöver till en mer överkomlig kostnad än traditionell blästermetod, oavsett vilket typ av spongeblästringsarbete det rör sig om. Sponge-Jet blästermetod innebär:

Ett långlivat skydd · Fullgod sikt på arbetsplatsen · Lägre totalkostnad · Återvinningsbart · Ofarliga rikoschetter · Miniman intäckning · Förbättrad arbetsmiljö · Minskat deponibehov · Miljövänligt

Vi strävar efter att alltid tillhandahålla ett brett utbud av resurser, support och produkter för spongeblästring med Sponge-Jet, oavsett hur och när Ni behöver det.

spongejet-bg

Förutom att vi utför blästring, sanering och rengöring med Sponge-Jet så tillhandahåller vi även alla tillbehör och utrustningar som blästerklockor, effektiva återvinnare och Kaeser prisbelönade kompressorer. Vi & Sponge-Jet tar alltid största hänsyn till Natur- & Arbetsmiljön och strävar alltid efter att ge våra kunder bästa tänkbara service.

Kontakta oss direkt på +46(0)706 57 57 88, +46(0)31 22 25 60 eller info@spongejet.se.

Välkommen.